ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)
888 หมู่ที่ 4   ตำบลหางดง  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
เบอร์โทรศัพท์ 0-5344-1477
Email : hdmschool@hotmail.co.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :