ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
logo โรงเรียนเทศบาลหางดงฯ JPEG Image ขนาดไฟล์ 57.25 KB 41
ความสุขปีใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 343 KB 214
เกิดมาทำไม...ชยสาโร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.14 KB 231
สังคมวิทยากับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก Word Document ขนาดไฟล์ 41.82 KB 465
การศึกษาปฐมวัยกับองค์กรในท้องถิ่น Word Document ขนาดไฟล์ 31.48 KB 1274
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ Word Document ขนาดไฟล์ 15.68 KB 1357
กระบวนการเรียนรู้ข่าวเหตุการณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.56 KB 301
เรื่องสั้น ค่ายาคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 112.5 KB 282
ต้นกล้าแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน.. Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 640
เด็กสร้างความรู้ได้อย่างไร Word Document ขนาดไฟล์ 143.5 KB 1443
ข้อคิด..ครูบาป๋อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.9 KB 353
การศึกษาแนวพุทธทาส Word Document ขนาดไฟล์ 142 KB 1309
ปฏิรูปการศึกษาครั้งใหม่... ขอหัวใจให้จิตปัญญาศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.66 KB 223
จิตปัญญาศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 2025
การสอนแบบจิตตปัญญาศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 46.45 KB 2696
การเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 101 KB 3312
การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.74 KB 223
การศึกษาทางเลือก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 182.38 KB 376
งานวิชาการโรงเรียน::มอนเตสซอรี่4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.06 KB 942
งานวิชาการโรงเรียน::มอนเตสซอรี่3 Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 4257
งานวิชาการโรงเรียน::มอนเตสซอรี่2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.2 KB 2453
งานวิชาการโรงเรียน::มอนเตสซอรี่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.95 KB 785
งานวิชาการโรงเรียน::จิตตปัญญาศึกษา3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 292
งานวิชาการโรงเรียน::จิตตปัญญาศึกษา2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.74 MB 264
งานวิชาการโรงเรียน::จิตตปัญญาศึกษา1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 267
งานวิชาการโรงเรียน::จิตตปัญญาศึกษา:::องค์การสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.67 KB 240
งานวิชาการโรงเรียน::จิตตปัญญาศึกษา:::รุ่งอรุณแห่งจิตสำนึกใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.18 KB 274
งานวิชาการโรงเรียน::จิตตปัญญาศึกษา:::ปฏิรูปการศึกษาครั้งใหม่ ขอหัวใจให้จิตตปัญญาศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.66 KB 270
งานวิชาการโรงเรียน::จิตตปัญญาศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 2488
งานวิชาการโรงเรียน::จิตตปัญญาศึกษา:::การสอนแบบจิตตปัญญาศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 46.45 KB 4422
งานวิชาการโรงเรียน::จิตตปัญญาศึกษา:::การเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 101 KB 578
งานวิชาการโรงเรียน::จิตตปัญญาศึกษา:::การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.74 KB 295