ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม"อุ๊ยสอนหลาน"
        โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) ได้นำนักเรียนระดับชั้นปประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมเรียนรู้กับทางเทศบาลตำบลหางดง ในกิจกรรม "อุ๊ยสอนหลาน" โดยในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิติ และ ภูมิปัญญาอันเกิดจาก ปราชญ์ในท้องถิ่นอำเภอหางดง นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ   การตัดตุงไส้หมู  การทำน้ำสมุนไพรดอกอัยชัญ  การปลูกสมุนไพรพื้นบ้าน  การประดิษฐ์ของใช้ เครื่องเล่นจากตอก  การละเล่นการฟ้อนรำ การแต่งการของชาวล้านนา และการทำขนมไทย  เป็นต้น
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2560,21:52   อ่าน 20 ครั้ง