ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านมิติสัมพันธ์ (พื้นที่/ระยะ) สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์)
ชื่ออาจารย์ : นางกมลชนก ประเสริฐ
ตำแหน่ง : ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2562,21:49  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานพัฒนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นายปัณณธร ชัยสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2562,08:45  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสอนอังกะลุงโดยใช้สัญลักษณ์สีประจำวันแทนตัวโน้ตไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเจริญขวัญ ใบงิ้ว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2560,08:46  อ่าน 536 ครั้ง
รายละเอียด..